Nieuws

Trefwoord:


Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

14-10-19

Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ondernemers met een eenmanszaak een nieuw btw-identificatienummer. In dit nummer is het burgerservicenummer… Lees meer..

Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

10-10-19

Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst tot maximaal 30% van de som van het… Lees meer..

Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis

10-10-19

Om uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen als specifieke zorgkosten in aftrek te kunnen brengen moeten de farmaceutische hulpmiddelen door een arts… Lees meer..

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

10-10-19

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel is bedoeld om… Lees meer..

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

10-10-19

Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel betreft de heffing en inning van… Lees meer..

Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen

03-10-19

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet niet van plan is om letselschadevergoedingen vrij te stellen… Lees meer..

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

03-10-19

Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf in mindering kunnen brengen op de… Lees meer..

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

26-09-19

Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden gevraagd. Om recht te hebben op een vergoeding… Lees meer..

Kamervragen nieuwe KOR

26-09-19

Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. De nieuwe KOR kent een omzetgrens van € 20.000. Ondernemers… Lees meer..

Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen

26-09-19

In een procedure bij de Hoge Raad speelde de vraag of de omzetbelasting, die drukte op de aankoop van een investeringsgoed dat de ondernemer zowel… Lees meer..

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

19-09-19

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft: het wetsvoorstel Belastingplan 2020; het wetsvoorstel Overige fiscale… Lees meer..

Maatregelen vennootschapsbelasting

19-09-19

Tarieven Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € 200.000 wordt in 2020 niet verlaagd en blijft 25%.… Lees meer..