Nieuws

Trefwoord:


Uitleg relatiebeding

05-12-19

De vrije arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. Bedingen, die de werknemer beperken in zijn keuze voor een andere werkgever, zoals een… Lees meer..

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

05-12-19

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het tarief van de overdrachtsbelasting is afhankelijk van de… Lees meer..

Memorie van antwoord overige fiscale maatregelen 2020

05-12-19

De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket Belastingplan 2020 behorende wetsvoorstellen naar de… Lees meer..

Premiepercentages Zvw 2020 bekend

28-11-19

De minister voor Medische Zorg heeft de premiepercentages en het maximum bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2020 vastgesteld.… Lees meer..

Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend

28-11-19

In de zogenaamde Kolombeschikking heeft de Hoge Raad geoordeeld dat onder omstandigheden een werknemer bij een gedeeltelijk ontslag recht heeft op een… Lees meer..

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

28-11-19

Bij de Tweede Kamer is het voorstel voor de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) in behandeling. De Wps 2021 is de opvolger van de Wet… Lees meer..

Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

21-11-19

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije… Lees meer..

Premiepercentages en maximum premieloon 2020

21-11-19

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor het jaar 2020… Lees meer..

Eigenwoningforfait 0,6% in 2020

21-11-19

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de indexering van het eigenwoningforfait per 1 januari 2020. De… Lees meer..

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen

21-11-19

De Tweede kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het pakket Belastingplan 2020 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel implementatie tweede… Lees meer..

Oude schuld volgt huis niet naar box 3

21-11-19

De schulden die zijn aangegaan voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning vormen tezamen de eigenwoningschuld. De… Lees meer..

Transitievergoeding

14-11-19

Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een transitievergoeding bij ontslag niet pas als het… Lees meer..