Nieuws

Trefwoord:


Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

11-07-19

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De… Lees meer..

Forfaits in het belastingstelsel

11-07-19

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het belastingstelsel. Forfaits worden gebruikt om de… Lees meer..

Commissaris geen btw-ondernemer

11-07-19

Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het besluit… Lees meer..

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

11-07-19

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op 19 juni 2019 in het Staatsblad… Lees meer..

NHG en flexibel inkomen

04-07-19

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen. Een hypotheek met NHG… Lees meer..

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

04-07-19

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder… Lees meer..

Werken als zelfstandige

04-07-19

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van… Lees meer..

Liquidatieverliesverrekening

27-06-19

Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zijn winsten van een dochtermaatschappij niet ook bij de… Lees meer..

Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

27-06-19

De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting staat op de nominatie om te worden vervangen door een andere groepsregeling.… Lees meer..

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

27-06-19

Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar dga voor haar rekening. Volgens de bv had de verbouwing een zakelijk karakter, omdat de… Lees meer..

Herstel arbeidsovereenkomst

27-06-19

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische… Lees meer..

Herziening omzetbelasting opfokkosten

27-06-19

Ondernemers hebben recht op aftrek van omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht voor leveringen en diensten die worden… Lees meer..