Nieuws

Trefwoord:


Aanpassing box 3

12-09-19

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel houdt in… Lees meer..

Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

12-09-19

De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt niet voor de levering van een nieuw gebouwde… Lees meer..

Parkeerbelasting te laat betaald

12-09-19

Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd worden gegund om de parkeerbelasting te… Lees meer..

Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

05-09-19

De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden juridisch meerouderschap en meeroudergezag mogelijk… Lees meer..

Daling verkoop auto's, bpm-opbrengst licht omhoog

05-09-19

Ondanks de daling van de verkoop van personenauto’s in de eerste helft van 2019 met ongeveer 10% ten opzichte van vorig jaar, is de… Lees meer..

Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

05-09-19

Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf wordt het via de… Lees meer..

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

05-09-19

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De loondoorbetalingsverplichting duurt in beginsel… Lees meer..

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

29-08-19

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) opnieuw opengesteld voor eigenaar-bewoners. De SEEH… Lees meer..

Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning

29-08-19

Een belastingplichtige financierde zijn woning met een lening van zijn ouders. De lening had een looptijd van 30 jaar. De rente bedroeg 9% per jaar… Lees meer..

Fictieve dienstbetrekking

29-08-19

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Er is sprake… Lees meer..

Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

22-08-19

Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt, moet voor de omzetbelasting worden behandeld als… Lees meer..

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

22-08-19

De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1.… Lees meer..