Eindejaarsbericht 2015

07-12-2015

Inleiding 
 
Wat moet u dit jaar nog regelen en wat niet om fiscaal voordeel te behalen? Ieder jaar verandert er op 
1 januari weer het nodige in de wet- en regelgeving. Door slim op deze veranderingen in te spelen 
kunt u mogelijk voordeel behalen. In ons Eindejaarsbericht 2015 vindt u informatie over een aantal 
van de (voorgestelde) veranderingen en de gevolgen daarvan. 
 
Let op! Lang niet alle hier beschreven regelingen zijn definitief. Dat betekent dat er nog zaken kunnen